ม้วนกระดาษรังผึ้ง

ม้วนกระดาษรังผึ้ง

วัสดุเบาะที่ย่อยสลายได้ปกป้องสินค้าของคุณได้ดี

ม้วนกระดาษรังผึ้ง

ม้วนกระดาษรังผึ้งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ซึ่งเป็นวัสดุที่ดีที่สุด