โรงงานเป่าฟิล์ม

โรงงานฟิล์มเป่า 3

โรงงานฟิล์มเป่า 3

มี 30 ถุงเครื่องทําและความจุสูง 3 สีเครื่องพิมพ์สําหรับฟิล์มน้ําเต้า, ถุงหมอนและหลายเท่า หลอดรองรับการผลิตอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

แนะนําผลิตภัณฑ์