ถังเหนือศีรษะ

ถังเหนือศีรษะ

ทํางานร่วมกับเครื่องเบาะอากาศวัสดุจัดเก็บในที่ด้านบนประหยัดพื้นที่