ถุงหมอนลม

ถุงหมอนลม

เติมช่องว่างในกล่องบรรจุภัณฑ์

ถุงหมอนลม

ถุงหมอนลมใช้สําหรับสิ่งของขนาดเล็กที่บิดเบี้ยวหรือเติมพื้นที่ในกล่องบรรจุภัณฑ์