กระดาษคราฟท์เบาะ

กระดาษคราฟท์เบาะ

วัสดุเบาะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปกป้องสินค้าของคุณได้ดี

กระดาษคราฟท์เบาะ

เบาะคราฟท์ม้วนกระดาษเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ดีที่สุด