อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

ลดความซับซ้อนของขั้นตอนการบรรจุหีบห่อและประหยัดค่าแรง

โต๊ะขด

โต๊ะม้วน ZL-2000 ทํางานร่วมกับเครื่องเบาะลมของ Vocho จัดเก็บ fil

เครื่องเบาะลมพร้อมขาตั้งม้วน

เครื่องเบาะลม ZL-3000 พร้อมขาตั้งเก็บของ แท่นม้วนอัตโนมัติแนวตั้ง

เครื่องจ่ายเทปกาว

เครื่องจ่ายเทปเปิดใช้งานน้ําบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติที่ปราศจากความกังวลน้ําคราฟท์เปียกเปิดใช้งาน Gu