เครื่องเทปน้ําทากาว

เครื่องเทปน้ําทากาว

เทปคราฟท์เปียกไม่ต้องใช้กาวง่ายและรวดเร็วในการปิดผนึกกล่อง

เครื่องจ่ายเทปกาว

เครื่องจ่ายเทปเปิดใช้งานน้ําบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติที่ปราศจากความกังวลน้ําคราฟท์เปียกเปิดใช้งาน Gu