ม้วนเบาะกระดาษ

ม้วนเบาะกระดาษ

ECO-เพื่อน, วัสดุป้องกันที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ

ม้วนกระดาษรังผึ้ง

ม้วนกระดาษรังผึ้งเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ซึ่งเป็นวัสดุที่ดีที่สุด

กระดาษคราฟท์เบาะ

เบาะคราฟท์ม้วนกระดาษเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและย่อยสลายได้ดีที่สุด