บรรจุภัณฑ์สูญญากาศอาหาร

บรรจุภัณฑ์สูญญากาศอาหาร

วัสดุเกรดอาหารให้อาหารสดและปลอดภัย

เครื่องซีลสูญญากาศ

เครื่องปิดผนึกสูญญากาศอัจฉริยะแบบพกพาในครัวเรือนสําหรับเก็บอาหารในห้องครัว:

ม้วนปิดผนึกสูญญากาศ

ถุงสูญญากาศทําจากวัสดุเกรดอาหารมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร: เนื้อ d

ถุงปิดผนึกสูญญากาศ

ถุงปิดผนึกสูญญากาศทําจากวัสดุเกรดอาหารมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร: