ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ม้วนปิดผนึกสูญญากาศ

ถุงสูญญากาศทําจากวัสดุเกรดอาหารมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร: เนื้อ d

ถุงปิดผนึกสูญญากาศ

ถุงปิดผนึกสูญญากาศทําจากวัสดุเกรดอาหารมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร:

เครื่องเบาะกระดาษคราฟท์

เครื่องเบาะกระดาษคราฟท์ทํารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้วยกระดาษรองนั่งสีน้ําตาล cu กระดาษ

การขยายเครื่องเบาะกระดาษ

การขยายเครื่องเบาะกระดาษทําให้กระดาษเป็นรูปร่างสุทธิสําหรับวัสดุป้องกัน ฮอน

เครื่องจ่ายเทปกาว

เครื่องจ่ายเทปเปิดใช้งานน้ําบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติที่ปราศจากความกังวลน้ําคราฟท์เปียกเปิดใช้งาน Gu