ฟิล์มเบาะลม

ฟิล์มเบาะลม

ใช้งานง่ายผลการป้องกันที่ดี

แอร์บับเบิ้ลแรป-M

ม้วนฟองอากาศเป็นหนึ่งในวัสดุบรรจุภัณฑ์ป้องกันที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาด