ม้วนปิดผนึกสูญญากาศ

ม้วนปิดผนึกสูญญากาศ

รักษาความสดและการเก็บรักษาที่ดีของคุณให้นานขึ้น

ม้วนปิดผนึกสูญญากาศ

ถุงสูญญากาศทําจากวัสดุเกรดอาหารมั่นใจในความปลอดภัยของอาหาร: เนื้อ d