โต๊ะขด

โต๊ะขด

ทํางานร่วมกับเครื่องเบาะอากาศวัสดุจัดเก็บล่วงหน้า

โต๊ะขด

โต๊ะม้วน ZL-2000 ทํางานร่วมกับเครื่องเบาะลมของ Vocho จัดเก็บ fil

เครื่องเบาะลมพร้อมขาตั้งม้วน

เครื่องเบาะลม ZL-3000 พร้อมขาตั้งเก็บของ แท่นม้วนอัตโนมัติแนวตั้ง