เครื่องคอลัมน์อากาศ

เครื่องคอลัมน์อากาศ

ขยายวัสดุได้อย่างรวดเร็วทําให้การทํางานของบรรจุภัณฑ์ง่ายขึ้น

เครื่องคอลัมน์อากาศ-Q20

เครื่องคอลัมน์อากาศส่วนใหญ่ใช้สําหรับคลังสินค้าขนาดใหญ่ ใบรับรอง CE และ Rohs มีประโยชน์